Stay connected with us

For the latest announcements on calls for speakers and volunteers, as well as the latest TEDxBUV news and speaker line-up, connect with our social channels below.

TEDxBUV, British University Vietnam
Lô GĐ-01, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên, Việt Nam

info@tedxbuv.com
0766578400

Follow us on social media

Who are spreading TEDxBUV?

Châu Bùi

Fashion Influencer

Trịnh Hà Vi

VJ Schannel

Thủng Long
Family

Content Creator

Thạch Trang

Youtuber

Who are spreading TEDxBUV?

Châu Bùi

Fashion Influencer

Trịnh Hà Vi

VJ Schannel

Thủng Long
Family

Content Creator

Thạch Trang

Youtuber

Spread the message with us

Hành trình sáng tạo không đơn độc
Thủng Long Family
Burn-out trong sáng tạo
Trịnh Hà Vi
Nghệ thuật ẩn giấu dưới những con chữ
Quang Trần
Đi tìm chính mình trong thế giới người lớn
Thạch Trang
Hành trình tìm ra bản sắc cá nhân
Trần Đức Thắng